Säffle Schackklubbs styrelse år 2012

Ordförande: Jan Zizala
Hesselbomsvägen 2    661 42 Säffle
Telefon 0533-103 18
Sekreterare:
Ungdomsrepresentant:
Lars Axelsson
Torps Gård 4     661 95 Värmlands Nysäter
Telefon 0533-530 59
Kassör:
Kontaktperson: 
Ungdomsledare:  
Björn Wiklund
Eldansnäs Nedre Kullen   661 96 Långserud
Telefon 0533-502 30     E-post  eldansnas@gmail.com
Styrelseledamot: 


Styrelseledamot;
 
Lars Bokhult
Atlasgatan 8    661 33 Säffle
Telefon 0533-101 31
Jan-Olof Tillman
Orrkullen Avelsäter 661 94 Säffle   
E-post: tillman.jan.olof@telia.com
Telefon 0533-609 09   
Styrelseledamot:
Föräldrarepresentant:
Isabelle Knöös
Stavstorp Älgbråten  661 92 Värmlandsbro
Telefon  0533-403 46
Styrelseledamot:
Föräldrarepresentant: 
Roger Johnson
Hantverkaregatan 23   654 60 Karlstad
Telefon 054-15 78 32
Revisor:   Gunnar Andersson
Ringvägen 30B   664 31 Grums
Telefon 070 294 42 87
Valberedning: Anders Axelsson  
Torps Gård 4   661 95 Värmlands Nysäter
Telefon  0533-530 59
   

Antal medlemar  är idag

20 seniorer och 20 juniorer samt 212 schack4a juniorer.


Den här delen är under uppbyggnad och alla som möjligen har historisk information om föreningen är välkomna att höra av sig med bidrag.

Historia
Källforskning Björn Wiklund

Initiativtagare och en av grundarna av klubben var Thure Hast. Här är han fotograferad utanför sin VIVO butik i Rolfserud.

Klubben startades år 1919.  Som i dom flesta klubbar saknas säker dokumentation vilket gör historieskrivningen osäker. Schackspelare är ett eget släkte som när pjäserna står uppställda förtränger dem omgivande världen och glider in i en schacklig nirvana. Klubbens skapare har nu sedan flera år lämnats oss men genom en tillfällighet hittade jag i en av Wiktor Svensson efterlämnad bok ett urklipp ur Säffletidningen från den 19 april 1969, alltså det år som klubben firade sitt femtionde verksamhetsår Här följer nu artikeln i avskrift då originaldokumentet var  omöjligt att kopiera.
Han är vän med kungar och drottningar och det har han haft glädje av i 50 år.
* Det finns förmodligen ingen i denna stad som har haft så mycket kontakt med kungar och drottningar som
   Thure Hast
* I exakt femtio år har den glade specerihandlaren i Rolfserud sysslat med dessa pjäser
* Han är nämligen en av initiativtagarna till Säffle Schackklubb och de ende nuvarande medlemmen som varit
   med sedan bildandet 1919.
* På lördag firar Schackklubben sitt femtioårsjubileum med en fest på Billerudsklubben.
*Thure Hast har haft schack som sin stora hobby genom alla år och deltagit i tjugo SM och spelat schack från 
  Kiruna till Malmö. Dessutom har han varit med om att erövra Säffles samtliga åtta lag-DM.
* Säffle Schackklubb bildades 1919 och initiativtagare var Ville Lindström. Bland de första medlemmarna fanns
   förutom Per Wilhelmsson (Per Ville), John Hasselgren, Hilding Andersson och Thure Hast.
Det hela började
i ganska blygsam skala, berättar Thure Hast. Det blev mest caféschack och därför fick vi också den första klubblokalen på Ekstedts (numera Holgers konditori). Förste Säfflemästaren korades 1921 och blev Oscar Åsberg, Arvid och Ivar Nilsson och själv tog jag mitt första Säfflemästerskap 1929. Det skulle bli ytterligare två
mästerskap för Hast och dessa kom 1935 och 1952.
Säffle Schackklubb
har haft två storhetstider, berättar Thure hast vidare. Den första inträffade på 30-talet och den andra under 60-talet. 8 DM i lag har klubben noterat och dessa kom 1939, 1945, 1950, 1961, 1962, 1964, 1966 och nu senast i år. Fyra gånger har klubben lagt beslag på individuella DM och det är Rickard Andersson och Wiktor Svensson som tagit två vardera.
Hast kan berätta
många roliga minnen från de femtio åren i schackklubben. Ett av de allra roligaste tycker han själv inträffade 1945. Det var mitt under brinnande krig då klubbens medlemmar var skingrade. Sex man fanns dock kvar hemma i Säffle. Vi tränade natt och dag i min stuga i Rolfserud. Och originellt nog vann vi sex, f.ö. allt vad klubben hade i medlemmar då, DM i lag. Förutom Hast deltog Rikard Andersson, Wiktor Svensson, Karl-Erik Feldte, Arvid och Ivar Jansson.
En annan historia
som man har haft mycket roligt åt efteråt inträffade under krigsåren på 40-talet. Vi skulle möta Arvika i en klubbmatch och på hyllorna i tågkupén placerades tävlingsklockorna. När vi rest ett tag började klockorna ticka uppe på hyllan. Medresenärerna började tissla och tassla omkring oss och vi betraktades som skumma individer som var på väg mot riksgränsen. Vi förstod oron och fick förklara oss. Resenärerna trodde nämligen att tävlingsklockorna var tidsinställda bomber.
Klubben har haft
små möjligheter till inkomster genom åren. Det är först på senare år som man genom ungdomsverksamheten fått kommunala bidrag. Till en början fick vi själva skaffa fram de pengar som behövdes. Gick det inte på annat vis fick vi ta fram den egna plånboken. Festerna vid bl.a. Furuskogen, Rasten och Karlsborgsåsen minns Thure Hast mycket väl. Särskilt "Vårflugans vårfest" med bl.a. skönhetstävlan på programmet. På den tiden var detta inte så vanligt så  arrangemanget rönte stor uppmärksamhet.
Klubbutbyten
har vi haft med bl.a. Arvika och Åmål. 1926 inbjöds stormästaren Gösta Stolz att ge en simultanföreställning på inte okända Fenix salongen. En av de som lyckades bäst mot stormästaren var Thure Hast och Ivar Jansson.
Efter de första intensiva åren
dog schackintresset ut och klubben vilade från 1929 till 1933. Då kom Nils Spångberg och blåste nytt liv i schackklubben. Matcher mot närliggande föreningar arrangerades och turneringar igångsattes. Resultatet av aktiviteterna blev att Säffle Schackklubb 1934 för första gången blev Värmlandsmästare.
Vad som gläder
Thure Hast allra mest är att klubben idag står i full blom. Aldrig tidigare har aktiviteten varit så stor. Medlemsskaran uppgår till femtio och dessutom tillkommer ett 30-tal ungdomar. Ungdomsverksamheten les av Jan Lindgren som verkligen lägger ner ett helhjärtat arbete, på denna verksamhet, förklarar Hast. En annan eldsjäl är Wiktor Svensson som varit klubbens ordförande allt sedan 1948.
Jison

Under 20-talet finns bl.a. två personer dokumenterade nämligen bröderna Arvid och Ivar Nilsson. Förmodligen var dessa  herrar också inblandade i klubbens tillkomst. Arvid vann klubbmästerskapet åren 1924 och 25 och Ivar blev mästare 1926, 27 och 28. Detta är dokumenterat genom att deras priser finns bevarade. I aprilnumret år 1924 av Tidskrift för Schack omnämns klubben för första gången då man deltog i Värmlandsmästerskapet för 8.mannalag. Tre lag deltog och man förlorade mot Karlstad AS med 5-3 men slog Kristinehamns SS med 7-1,
Vid VSF:s årsmöte den 1 november 1925 omnämns en herr H. Andersson från Säffle som då invaldes i tävlingskommittén med uppdrag att sköta korrespondensschacket. År 1930 hade klubben 22 registrerade medlemmar och sekreterare var Arvid Jansson. Klubbens spellokal var Arvid Larssons konditori som låg vid Östra Storgatan 9. Till konditoriet hörde en festlokal med namnet Fenix och låg på konditoriets baksida och det är möjligt att man höll till där. År 1931 verkar det som något hänt i klubben för här upphör registrering i VSF.     

 

Bilden visar Östra Storgatan i Säffle. Ingången till Arvid Larssons konditori är den andra trappan på höger sida med den runda mörka skylten över.

  2012-12-17                                                                       Schackklockan
Tävlingsschack spelas ju som bekant nästan uteslutande med hjälp av en schackklocka bestående av 2 separata klockor monterade tillsammans och styrda av en mekanisk klaff som manövreras av spelarna. Efter utfört drag flyttar spelaren klaffen så att motspelarens klocka startas medan hans egen står stilla tills motståndaren upprepar proceduren. Under hela det förra seklet var klockorna mekaniska med fjäderurverk. Numera har de elektroniska klockorna gjort sitt intåg och om bara ett par år kommer det bara att spelas med sådana ur.
Eftersom det i klubbens ägo idag finns tre klockor som förmodligen fanns med vid starten 1919 så  tycker jag det finns anledning att dokumentera och jämföra dem med dagens ur.
Gamla bilder från 1916/17 i bl.a. Stockholms SF minnesbok visar att man redan då använde modernare klockor så förmodligen är klubbens tre klockor från början av 1900-talet. Nedan visas en av klockorna tillsammans med ett av dagens digitalklocka.
 

Det skiljer förmodligen mer än 100 år mellan dessa skapelser. Lägg märke till att spaken att manövrera den gamla klockan med sitter på sidan. Senare klockor har den placerad på översidan och kunde snabbt föras fram och tillbaka. Man måste nog ställa sig frågan hur man klarade en tidsnöd eller spelade ett blixtparti med manöverdonet på sidan. Man kunde ju inte spika fast klockan i bordet eller ha en sekundant som höll fast densamma. Men håll med om att det  gamla uret är vackert jämfört med dagens plastlådor.
Finns det någon som läser detta och vet något om klockans ursprung så hör av er. Texten på urtavlan är "Typ Schackvärlden".


 

Nedanstående sida är kopierad från BOKEN OM SCHACK redigerad av Eric Carlén och utgiven år 1948

STADGAR FÖR SÄFFLE SCHACKKLUBB

  § 1 Säffle Schackklubb är en ideell förening för schackintresserade. Klubben skall vara ansluten till ett distriktsförbund, som är anslutet till Sveriges Schackförbund och därmed även ansluter klubben till Sveriges Schackförbund.

§ 2 Schackklubbens ändamål är att bereda sina medlemmar möjlighet att under ordnade former spela schack.

§ 3 Varje schackintresserad person kan genom erläggande av beslutad medlemsavgift bli medlem i Säffle Schackklubb.

§ 4 Medlem som önskar utträde ur klubben skall lämna meddelande därom till styrelsen. Medlem som resterar med förfallna avgifter i mer än ett år anses ha utträtt ur klubben.

§ 5 Registrering och medlemsrapportering sker enligt av distriktsförbundet och Sveriges Schackförbund utfärdade särskilda bestämmelser.

§ 6 Säffle Schackklubbs verksamhetsår omfattar tiden 1/1 t.o.m. 31/12.

§ 7 Kallelse till årsmötet, där varje medlem har en röst, skall utgå senast tre veckor före mötesdagen. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och motioner från styrelsen och enskilda skall vara tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§ 8 Styrelsen skall bestå av minst tre personer, ordf. sekr. och kassör samt det antal ledamöter som respektive årsmöte beslutar. Dessutom välj två suppleanter. Ovanstående leder klubbens verksamhet under mandatperioden och företräder klubben gentemot myndigheter och andra. Styrelsen ansvarar för ekonomin och bevakar anslagsmöjligheterna samt upprättar verksamhetsberättelse och bokslut. Verksamhetsberättelsen och bokslut skall vara tillgängliga för revision senast två veckor före årsmötet.

§ 9 För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall vid varje ordinarie årsmöte utses två revisorer samt minst en suppleant. Revisorerna skall gå igenom styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse samt granska bokföring och räkenskaper. Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet upprätta en revisionsberättelse vari föreslås till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Valberedningen består av det antal medlemmar som fastställs av årsmötet. Valberedningen, vars mandattid är ett år, skall föreslå årsmötet kandidater till styrelsen och andra uppdrag.