Partier och analyser

Under ovanstående rubrik är det meningen att vi fortsättningsvis skall presentera partier och analyser där i första hand klubbens medlemmar är inblandade. Meningen är att medlemmarna skall kunna få sina alster presenterade och kanske även genom analyser få svar på frågor beträffande olika ställningar. Den som önskar få något parti kommenterat och presenterat eller har någon klurig ställning som behöver svar så hör ni av er till E-post enldansnas@gmail.com  Så småningom skall jag försöka sidan direkt tillgänglig men tills vidare får vi kommunicera via E.post.
 

2013-11-18                                            Hot och mothot

Ovanstående ställning uppkom i partiet  mellan Jan-Olof Tillman Säffle och Hans Wiberg Kungsör. Jan-Olof som för de vita pjäserna har vunnit en bonde medan svart förfogar över ett farligt matthot om han kan placera sin dam på h3 eller f3. Vit spelar spelar, som det verkar en smula aningslöst, 1. Se3 Svart tar blixtsnabbt chansen med 1. - ,Df7. Vit fortsätter sin springarvandring med 2. Sg4 varpå svart förnöjt placerar sin dam på f3 och ser fram mot sin motståndares kapitulation. Men nu rasade taken in för vit fortsatte sin springarvandring med 3. Sxh6+ och det följde 3. - , Kh7. 4. Tc7+, Kh8. 5. Dd4+ och det var bara att sträcka fram handen då svart blir ett helt torn under efter Dxf6+.

2013-10-20                                             Från Skol-SM

Följande två partislut är hämtade från årets Skol-SM där Daniel efter en spännande tävling lyckades knipa en andra plats i sin klass. Det är härligt att se hur hans spelstyrka utvecklas och att han håller jämna steg med de bästa juniorerna i hans ålder. I det första partislutet har Daniel de svarta pjäserna och hans motspelare har hela partiet spelat defensivt och gjort allt för att få till ett oavgjort resultat. Tveklöst står svart något bättre men det återstår mängder med jobb innan en eventuell seger kan skönjas. Vid Skol-SM är betänketiden en timme per spelare och parti så några längre funderare tillåts inte. Alltså fattade Daniel ett snabbt beslut om ett husarangrepp.

1. - , Lxa4?! 2. bxa4, b3. 3. Db2, (En första liten avvikelse. Damen står bättre på d2) Dxa4. 4. Ta1 (Vit tycks bli fullständigt fixerad vid den svarta b-bonden.) Db4. 5. Ta3, a4. 6. Tc1 (Nu är ställningen ånyo statisk och svart har inte så många angreppsmöjligheter om vit förblir passiv. Men vit är fixerad i den svarta bonden.) Kf7. 7. Tc3?? ( Och svart fick chansen han väntat på.) Dxc3!! 8. Dxc3, b2. 9. Dxb2, Txb2+ 10. Ke3, Tb3. 11. Ta1, a3 och vit gav slaget förlorat.

Den andra ställningen är en klassiker som finns beskriven i ett otal olika skepnader men ändå på något sätt tidlös. Det är bara att njuta.

Daniel spelar svart även här och några kommentarer behövs egentligen inte. 1. - , Txb3!! 2. Dxb3, Txb3. 3. Txb3?, Ta1+. 4. Lf1, Lh3. 5. Kh1, Txf1 matt.

 2013-10-06                                          Vad gör en amatör?

Ja, vad gör man efter en säsong med idel förluster och naturligtvis utan självförtroende. Svaret är inte givet men mot alla sjukdomar brukar det finnas någon form av läkande medicin. För min del försökte jag under sommaren studera hur stormästarna behandlar sina partier. I år har det funnits gott om fina partier där olika spelstilar har konfronterats med varandra. Jag konstaterade att i mitt spel saknades den övergripande visionen. Jag spelade i ena hörnet på brädet utan att fundera över helhetsbilden. Så var det dags att påbörja den nya säsongen och frågan hur jag skulle kunna utnyttja kunskapen om mina brister. Värmlandsserien blev säsongsdebuten och kanske kunde den ha varit något enklare. Gunnar Andersson hade gjort en fin säsong och ökat sin rating till 2025 medan jag lyckats med att sänka min till 1903. Hur funderar man då? Vi är båda kännare av Caro-Kann och jag visste att han skulle öppna med e4. Att då ge sig in i en duell i kända banor verkade inte vara realistiskt. Varför inte e6? Sagt och gjort.

1. e4, e6. 2. d4, d5. 3.Sc3, Sf6. 4. exd5 ( Gunnar spelar för att få ett neutralt spel där vit garanteras en liten men stabil fördel. För min del är detta det sämsta som kan drabba mig.) 4. - , exd5. 5. Ld3, Le7. 6. Sf3, Lg4. 7. h3, Lxf3 (Konsekvent. Spelar du löparen för att skapa en bindning så måste du ta konsekvensen.) 8. Dxf3, 0 - 0. 9. Le3, (En intressant ställning. Vit har löparparet och hotar att spela g4 varefter angreppet blir svårstoppat. Jag insåg att i egentligen hade bara vit en angreppspjäs. Alltså blev draget 9. - ,Lb4. 10. a3? ( Eftersom svart uppenbarligen har för avsikt att byta även sin andra löpare så är a3 en tempoförlust.) 10. - ,Lxc3. 11. bxc3, Te8. 12. 0 - 0, c6. (Svart har avvärjt hotet g4 men står klart något passivare. Vit måste försöka att aktivera sitt löparpar.) 13. c4(?) Bättre hade nog varit Tab1 eller Lf4.) 13. - , Sbd7. 14. Lg5(?) Vit förbiser svarts möjligheter. Bättre hade varit cxd5 Varefter vits löpare på d3 hade fått en säker ställning. 14. - , Da5!. 15. Df5 (Förmodligen hade vit förbisett svarts nästa drag.) 15. - , g6! 16. Df4, dxc4. (Slås bonden så följer Te4.) 17. Lxg6, fxg6. Och nu trodde vi båda två att vit efter Lxf6 och Tf8 förlorar en pjäs. Gunnar trodde det så starkt att han gav upp partiet. Det var först när jag kom hem till min kammare som jag såg att Dg5 räddar pjäsen och att partiet i högsta grad varit levande.

2013-04-01                                     Vad gör en stormästare ?
Jag har många gånger fått frågan, vad är det som kännetecknar en stormästare? Vad är det för skillnad på hur jag spelar och en stormästare? Det finns en skröna om att världsmästaren Aljechin vid en simultanföreställning mötte en spelare som under två års tid hade studerat en speciell spelöppning och just vid detta tillfälle fick han chansen att prova sina väl inlärda kunskaper. Enligt hans analyser skulle den aktuella varianten leda till vinst för honom. Full av förhoppningar drog vår man draget som skulle vara spelöppningens höjdpunkt. Aljechin stannade upp, tog sig om hakan, kliade sig i håret och drog efter någon minut ett drag som vederlade hela spelöppningen.  Om det finns någon sanning i ovanstående så skulle det visa på ljusårs skillnader mellan en stormästare och en amatörspelare. Kanske var det så på Aljechins tid men idag gör inte de flesta stormästare skäl för namnet. Men det är ändå avsevärda skillnader mellan proffs och amatörer och naturligtvis finns det anledningar till detta. På femtiotalet fanns en handfull stormästare som utgjorde den yppersta eliten. I Sverige fanns det egentligen bara en enda nämligen Gideon Ståhlberg. Idag finns i hela världen flera hundra stormästare och i lilla Sverige ett tjugotal. Men det är länge sedan vi i Sverige hade någon bland de tvåhundra högst rankade i världen. Det finns fortfarande en liten klick spelare i världstoppen på samma sätt som på femtiotalet medan avståndet mellan de övriga mästarna och amatörerna har minskat. Men tillbaka till ämnet. Vad är skillnaden? Man kan naturligtvis inte bortse från den naturliga begåvning som måste till för att lära sig schackspelets svåra konst. Men om vi utgår från att den finns så är det två saker som jag tror är helt avgörande, nämligen att de som har nått sin titel spelar oerhört mycket mer och oftare mot lika kvalificerade motståndare medan medelmåttan spelar någon gång ibland och oftast mot likasinnat motstånd. Tittar man sedan på mästarnas spel så ser man snabbt att där finns den svåra konsten att vänta. Vänta ut sin motståndare. Man kan ofta se partier där det tycks som om spelet står lika, timme efter timme. Men så helt plötsligt står amatören på en klar förlust. Varför? Den vanligaste förklaringen är att mästaren bara väntat ut sin motståndare. Låtit honom föra spelet. Kontrat litet ibland men hela tiden förlitat sig på att hans speluppfattning är ett strå vassare. Jag har valt ett avsnitt ur ett parti mellan Viktor Forsberg och stormästaren Evgeny Gleizerov från den just avslutande Påskturneringen i Norrköping.

Evgeny GleizerovViktor Forsberg

Vid första anblicken ser spelet ut att stå lika och kollar man med Fritz så ger han heller inga varningssignaler. Men ändå finns det skillnader. Den svarta ställningen innehåller mera luft och har alltså en större handlingsfrihet medan den vita damen står mycket olyckligt på c2 och löparen på g2 deltar inte i spelet. Vit har en statisk ställning som inte medger någon spelplan, därför beslutar han sig för att bryta sig ut. 16. dxc5, bxc5. 17. cxd5, exd5. 18. Sc3, De6. 19. Sxe4 ? och här kommer så ett typiskt amatördrag. Efter Sxd5 hade vit kunna bryta sig ut på allvar. Nu förblir han inhägnad. (19. - , Lxd5. 20. Dd3) 19. - , fxe4. 20. Dc3, Tf7. 21. Td2, h6. Ett lovande utbrytningsförsök har i ett par drag förbytts till en förlustställning. Vilket skulle bevisas. Svart avvaktar att visa sina avsikter. 22. Tc1, Tfc7. 23. Tcd1, Te8. 24. Te1 Vit flyttar runt utan att kunna företa sig något offensivt. 24. , De7. 25. La3, Kh8. 26. Da1 Äntligen kommer damen bort från c-linjen men till vilket pris. 26. - , De6. 27. Lb2, La6. 28. Lf1, Lb7. 29. Lg2, Tf8. 30. Dd1, Tcf7. 31. Dh5, Kh7. 32. Lh3, De7. 33. Dd1, Dg5. 34. Dg4, Dxg4. 35. Lxg4, d4!
 


Ställningen efter 35. - , d4

Bonden kan inte slås utan materiella förluster. 36. Le6, Te7. 37. Lc4, d3. 38. f4, Lc8. 39. Kg2, Lg4. 40. Tf2, Lc7. 41. Lc3, Le6 42. Lxe6, Txe6. 43. Tc1,  Nio spelare av tio hade förmodligen nu dragit Lb6 men inte Evgeny. 43. - , Tc6! 44. Lb4 ? Här luktar det fälla lång väg och vit borde ha varit observant. 44. , Lb4, Td8! 45. Td2,
Lb6.  46. Tc4, cxb4! 47. Txc6, Lxe3. 48.  Td1, Lb6. 49. Txb6, axb6. 50. Kf2, Allt ser så enkelt ut. Vit kommer till e3 med kungen och sedan verkar det som faran är över.  50. - , Kg6. 51. g4, Kf7. 52. Ke3, Te8. 53. Tc1 nu verkar det som om det vita tornet till sist kommer i spel. 53. - , Te7. 54. Tc4, b5! Bonden går inte att slås för Td7! 55. Tc5?  Så händer det igen. Efter att ånyo ha kämpat sig igenom en förlustställning kommer det lilla, lilla feldraget. Efter Td4 får svart betydligt svårare att vinna.  55. - ,Ke6! Svart hugger direkt! 56. Txb5, Td7. 57. Te5+, Kf6. 58. Kd2, Te7. 59. Tf5+, Kg6. 60. Td5, e3+. 61. Ke1, d2+. 62. Ke2, Kf7. 63. Td6, Ke8. 64. Td3, Te4. 65. Td5  Vits torn är bundet till d-linjen. 65. - , Ke7. 66. Td3, Ke6. 67. Td8, Kf6. 68. Td5, Ke7. 69. h3, Te6. 70. Td3, g6. 71. h4, h5. 72. gxh5, gxh5. 73. Td5, Td6. 74. Te5+, Kf6 uppgivet. Efter Kd1 följer naturligtvis Te6. Trots att vit två gånger lyckades jämna ut spelet så blev det ingen poäng. Hans motståndare väntade ut honom och så fort det kom ett litet feldrag så utnyttjades det. Jag tycker partiet är ett bra exempel på hur en vältränad spelare kan utnyttja sina resurser samt att vänta ut sin motståndare.

 

2013-01-13                                                Konsten att vinna ett slutspel.

I matchen mot Majorna hamnade Pontus efter avbyten i nedanstående ställning

Det ser ut som om remin är nära förestående men Pontus hittar en lösning av problemet 1. f6! Efter en del funderande drog hans motståndare Sg8 och såg ganska nöjd ut. Pontus funderade i runt 15 minuter och drog sedan Se6+. Springaren kan ju inte slås för då går bonden i dam. Efter Kh6 kommer Sd8 och f7 faller. Alltså Kxg4. Så kommer ändå Sd8 och svart måste spela Sh6. Så kom blixten från en klar himmel Sxf7. Svart tar den vita springaren varefter e6 avslutar partiet.

2012-12-04                                                                              Hur skall jag som svart spela Panow varianten i Caro-Kann?

Frågan väcktes av Daniel Johnson sedan han som svart förlorat ett viktigt parti vid årets Skol-SM i just den varianten. Daniel blev instängd och fick aldrig ut sina pjäser på ett ordnat sätt. Nu innehåller Panow systemet så många varianter att det inte går att besvara frågan på ett enkelt sätt utan vi får försöka bena ut de viktigaste varianterna. Jag tror det också är viktigt att inte bara titta på de optimala lösningarna utan även studera ibland närliggande drag som förmodligen kommer att spelas av oss mera dödliga varelser. Låt oss då börja.

1. e4, c6. 2. d4, d5. 3. exd5, cxd5. 4. c4, Sf6. 5. Sc3

Utgångsställningen för Panow varianten. Svart har nu tre principiella fortsättningar nämligen A = Sc6, B =  dxc4 och C = e6. De två första leder till öppet och ganska yvigt spel medan e6 oftast ger en ställning av sluten karaktär och om vit kan genomföra c5 har han utmärkta möjligheter till ett damflygelangrepp. Vi börjar med att titta på Sc6.
A.   5. - , Sc6.  Vit har nu två huvudvarianter att välja på. Vi behandlar Aa = Sf3 och Ab = Lg5. Mindre vanligt är t.ex. 6. cxd5, Sxd5. 7. Lc4, och svart väljer mellan e6, Le6 eller Sb6. -- 6. c5 besvaras med e5! -- 6. Lf4, g6! 7.Sb5, e5! 8. dxe5, Lb4. 9. Ld2, Lxd2. 10. Dxd2, Sxe5. 11. Db4, Sc6. 12. Da3, De7. 13. Dxe7, Kxe7. 14. Sc7, Tb8. 15. cxd5, Sb4. 16. 0-0-0, Td8
Aa. 6. Sf3, Lg4. 7. cxd5, Sxd5. 8. Db3, Lxf3. 9. gxf3, e6. 10. Dxb7, Sxd4. 11. Lb5, Sxb5. 12. Dc6+, Ke7. 13. Dxb5, Dd7. 14. Sxd5+, Dxd5. med jämt fördelade chanser.

                                                                                                                 

                                 
Ab. 6. Lg5 , dxc4. Vit har nu tre varianter att välja på  Aba = Sf3 , Abb =  d5 och Abc = Lxc4
Aba. 7. Sf3 , h6. 8. Lxf6 , ( 8. Lh4, g5. 9. Lg3, Le6 o.s.v.) exf6. 9. Lxc4, Ld6. 10. 0-0 , 0-0. 11. h3, Lf5.
Abb. 7. d5, ( Förmodligen  det drag som mest kittlar fingrarna på oss klubbspelare.) Se5. 8. Dd4, h6! 9. Dxe5, (9. Lf4, Sg6. 10. Lxc4, Sxf4. 11. Dxf4, g5. 12. Dd2, Lg7) hxg5.    10. Lxc4, Ld7. 11. Dxg5, Dc7. 12. Lb3, Txh2.
Abc. 7. Lxc4, h6. 8. Lh4, Dxd4. 9. Dxd4, Sxd4. 10. 0-0-0, e5. 11. Sf3, Sxf3. 12. Lxf6, gxf6. 13. Lb5+, Ke7. 14. Sd5+, Kd8 15. gxf3, Ld6. 16. Td2, Le6. 17.Thd1, Lc5. 18. Sb6+, Ke7. 19. Sxa8, Txa8. 


 

Analysen kommer att fortsättningsvis utökas. Har ni frågor så använd E-postadressen.

2012-11-17                               Vi tar och börjar med ett juniorparti från Västerås Open. Spelat i rond 6 och med Rasmus egna kommentarer.

Damgambit

Rasmus Arvidsson

Alfons Emmoth

Säffle SK

Västerås SK

1350

1502

1.   d4

  d5

Hade litet tid över mellan alla partierna och märkte när jag gick runt och tittade hur mycket juniorerna valde att spela öppna spelöppningar. Jag antog att detta berodde på att de från början fått lära sig taktik och att kalkylera det öppna spelet. Därför valde jag att en mera sluten spelöppning där det inte alltid tydligt framgår vad vits planer är.

2.   c4

  c6
3.  Sf3  Sf6
4.  Sc3  e6
5.  Lg5    Ld6
6.   e3     Sbd7
  7.  cxd5    exd5
8.  Ld3   Dc7
  9.  0 - 0 h6
10. Lh4    g5 ?

Rockaden är långt borta efter detta drag. Inget bra var min första tanke. Bättre hade varit att göra rockad, vilket var vad jag väntat mig.

                                                          11. Lg3                                                                                                                         Sh5 ?

 
Sh5 är nog ett dåligt drag, antagligen det första stora misstaget. Bättre hade varit att spela Lxg3.
                                                        12. Lxd6 Dxd6
Vad gör springaren på h5? Hotar min löpare. Men vad gör den om min löpare inte finns där längre? Inget! En springare på kanten närmar sig branten.
                                                         13. e4 !  
Bryter upp centrum.
                                                                                                                                                                                       13. g4

                                                          14. Se5

Shf6
                                                          15. exd5 Sxd5
                                                          16. Sxg4 Sd7b6
                                                          17. Te1 + Le6
                                                          18. Lf5 0 - 0 - 0
Då jag har en bonde mer så är det lika bra att byta av litet material.
                                                          19. Lxe6 fxe6
                                                          20. Se5 Dc7
                                                          21. Tc1 c5 ??
Efter c5 säger Houdini att jag är torn och bonde över. Och efter ett antal drag hittar den också det materiella överläget i ett slutspel med starka springarhot. Jag tänkte bara att kungen och drottningen står på samma rad som mitt torn och att det aldrig kan vara bra för svart med något sådant. Hittar dock inte de absolut rätta dragen..
                                                          22. Sb5 Dg7
                                                          23. Txc5  
Efter dxc5 rasar den svarta ställningen samman. (Red.anm)
                                                                                                                                                                                    23. Kb8
Här har jag två bönders övertag och jag tyckte det var en bra position  med  aktiva pjäser och en trängd svart kung.
                                                           24. a4
Jag ångar på med mera pjäser mot svarts kung och försöker bryta upp ställningen helt enkelt. Kände dock att det här var ett improvisationsdrag eftersom jag inte hittade något bättre.
                                                                                               24. Thg8
                                                           25. g3                                                                                                    Sf4
Svart försöker bygga upp ett angrepp. Unga spelare spelar helst taktiskt spel men som fortsättningen visar faller han nu djupare ned i gropen.
                                                          26. Tc7 Df6
                                                          27. Tf7 Dg5
Efter Dg5 hittar Houdini manövern Dc2 följ av Dh7. Tyvärr hittar jag det inte.
                                                          28. Kf1 Sbd5
                                                          29. h5 Dh5
                                                          30. gxf4 Dxh4
                                                          31. Df3  
Df3 neutraliserar alla hot. Dh2 faller på Sd7+  ( Ka8, Dxd5! red.anm.) och vit har alltid tricks med plaskmatt som hindrar svart.
                                                           32. Ke2 a6 ?
                                                           33. Th1 Dxh1
                                                           34. Dxh1 Sd5
                                                           35. Sc3  
                                  Och vit vann efter ytterligare några drag.